FAQ

Hoàn trả ngoại hối hoặc hoàn tiền ngoại hối là gì?

Hoàn trả ngoại hối hoặc hoàn tiền đều giống nhau. Bạn trả chênh lệch cho Nhà môi giới cho mọi hoạt động giao dịch. Nếu bạn làm việc theo nhóm 1027524 của đối tác IB của Dịch vụ Hoàn tiền FBS của chúng tôi, Nhà môi giới sẽ trả cho chúng tôi một phần của khoản chênh lệch này để thu hút khách hàng. Chúng tôi trả lại cho bạn 90% hoa hồng của chúng tôi và đây được gọi là chiết khấu ngoại hối hoặc hoàn tiền ngoại hối.

Tôi đã có tài khoản trong FBS, tôi có thể nhận được tiền giảm giá không?

Có, bạn có thể. Chỉ cần đăng ký trên trang web của chúng tôi. Sau đó, bạn sẽ được gắn vào nhóm IB của FBS Rebate Service vì có mức chiết khấu cao nhất!

Dịch vụ của bạn có miễn phí không?

Có, dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, chúng tôi trả tiền cho bạn khi làm việc trong nhóm đối tác của chúng tôi.

Tôi là IB của FBS ... Tôi cũng có thể giảm giá được không?

Có, bạn có thể nhận được tất cả hoa hồng IB của mình từ các khách hàng tuyến dưới của bạn (10 usd trên 1 lot) chiết khấu 90% từ chúng tôi cho giao dịch cá nhân của bạn.

Làm thế nào tôi sẽ nhận được khoản giảm giá của mình?

Bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại vào tài khoản giao dịch của mình trong FBS. Bạn có thể rút số tiền này bằng tất cả các phương thức thanh toán mà FBS cung cấp.

Khi khoản giảm giá được thanh toán?

Khoản chiết khấu được thanh toán hàng tuần vào các ngày thứ Hai trong ngày.

Giao dịch trong Dịch vụ Hoàn tiền FBS TRONG nhóm đối tác 1027524 có ảnh hưởng đến chênh lệch và hoa hồng của tôi không?

Không, chúng tôi đảm bảo rằng chênh lệch và hoa hồng của bạn vẫn như cũ.

Tôi sẽ kiếm thêm được bao nhiêu thu nhập cho mỗi giao dịch?

Thu nhập thêm của bạn phụ thuộc vào quy mô hoạt động giao dịch của bạn và công cụ giao dịch. Bạn có thể tìm hiểu số tiền giảm giá bạn sẽ nhận được bằng cách sử dụng công cụ tính Giảm giá trên trang web của chúng tôi.

Tại sao tôi nên chọn Dịch vụ Hoàn tiền FBS?

Dịch vụ Hoàn tiền FBS là đối tác chính thức và Dịch vụ Hoàn tiền được chứng nhận của FBS Inc. Bạn nhận được mức chiết khấu tốt nhất và bạn biết mình đang giao dịch với ai.